• P 
  • P 
  • Obchodní manažer 

Obchodní manažer

Zaměstnavatel: TEDOM Holding a.s.
Vinohradská 2396
Praha

Kontkakt: e-mail: zdenka.mala@tedom.com

Místo působení:
Divize Kogenerace Praha - Vinohradská 184, 130 00 Praha 3
Oblast severních a západních Čech
Popis pozice:
Vyhledává obchodní příležitosti - aktivní oslovování nových zákazníků
Jedná se zákazníky a prezentuje produkt dodávky tepla z kogenerační jednotky a navazující produkty TEDOM
Identifikuje obchodní příležitosti u zákazníka
Navrhuje vhodné technické řešení
Připravuje technicko-ekonomické podklady pro schválení investičního záměru
Zpracovává nabídky a prezentuje nabídky zákazníkovi
Příprava obchodních smluv, projednávání smluvní dokumentace se zákazníkem, kontraktace
Spolupracuje se zástupci investičního úseku při realizaci projektu
Spolupracuje v rámci skupiny TEDOM pro maximální využití obchodního potenciálu u zákazníka
Příprava a vypracování konkrétních nabídek v úzké spolupráci s projektovým manažerem investic
Vyjednávání a zajištění obchodních, smluvních a cenových podmínek pro danou zakázku
Vyjednávání a zajištění obchodních, smluvních a cenových podmínek pro partnerskou smlouvu v souladu s interními předpisy
Pravidelná aktualizace (min. 1x kvartálně) plánu prodejů ze svěřených obch. regionů příprava plánu prodejů v systému pro následující kalendářní rok dle pokynů nadřízeného a interních předpisů TEDOM a.s.
Podání informací o průběhu jednání a návštěv nadřízenému
Zajišťování informací o konkurenčních výrobcích, a to jak v oblasti technické, tak cenové
Pravidelné informování nadřízeného o vývoji situace ve svěřených regionech/oblastech a nových partnerech a regionálních zasto

odpovědět
Obchodní manažer
Kontaktní osoba: Zdeňka Malá
Telefon: 724 535 599
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Praha